Yhteystiedot

Täältä löydät Kanta- ja Päijät-Hämeen ruoka-alan kehittämishankkeet ja niiden toimijat.

Kanta- ja Päijät-Hämeen ruokaviesti

Hankkeen tehtävänä on edistää Kanta- ja Päijät-Hämeen ruokasektorin tunnettuutta, kehitystä sekä yhteistä tekemistä monipuolisen tiedotuksen sekä erilaisien tilaisuuksien ja tapahtumien kautta. Hankkeessa tehdään näkyväksi alueen ruokajärjestelmä, ja luodaan edellytyksiä ruokamaakuntaimagon vahvistumiselle sekä ruokamatkailun kasvulle. Hanke on osa Kestävää ruokaa ja kasvua Hämeessä -teemaohjelmaa, joka on strateginen kehittämishanke ja jota toteuttaa MTK Häme, ProAgria Etelä-Suomi, Hämeen ammattikorkeakoulu, Luonnonvarakeskus sekä Koulutuskeskus Salpaus eri kehittämishankkeiden kautta. Hankkeen kotisivut ovat www.kasvuahameessa.fi

 


PÄIVI RÖNNI, toiminnanjohtaja (1.3.2021 alkaen)
MTK Häme ry

+358 40 5634074
paivi.ronni@mtk.fi

MTK Hämeen toiminnanjohtajana toimiva Päivi on ruokamarkkinoihin perehtynyt agronomi (MMM), joka on juuriltaan täysverinen hämäläinen.

Erilaisten verkostojen johtamisesta kannuksensa hankkinut Päivi osaa kuunnella, keskustella ja innostaa.

Työkokemusta on kertynyt monipuolisista kehittämistehtävistä maatalouden, lähiruuan ja luomun parista. Vapaa-ajallaan Päivi keittää, kokkaa ja liikkuu luonnossa.


KARITA TOIVANEN, tiedottaja
MTK Häme ry

+358 40 723 8801
karita.toivanen@mtk.fi

Tiedottajamme Karita on palveluliiketoiminnan ja viestinnän ammattilainen (Restonomi yamk).

Ihmisten parissa erinomaisesti viihtyvän Karitan ydinosaamista on tapahtumatuotanto, monikanavainen kuluttajaviestintä ja palvelubrändin kehittäminen sekä hallinta.

Vapaa-ajalla Karitalla on jaloissaan useimmiten ratsastussaappaat, lenkkitossut tai kolme jääkiekkoilevaa poikaa.


SUSANNA VALTONEN, projektikoordinaattori
MTK Häme ry

+358 44 9737400
susanna.valtonen@mtk.fi

Susanna on Mustialasta valmistunut Agrologi AMK, joka pyörittää Hämeenlinnassa puolisonsa kanssa luomu emolehmätilaa.

Uudesta innostuva, talikko ja kamera kädessä kulkeva Susanna on innostunut viestinnästä, vaikuttamisesta sekä uusista innovaatioista.

Työkokemusta Susannalla on erilaista opetus- ja hanketöistä maatalouden parissa. Vapaa-ajallaan Susannan löytää luonnosta tai Nuorkauppakamari harrastuksen parista.

Elinvoimainen Maatila Elina II

Hankkeen tavoitteena on kehittää johtamisosaamista sekä maatilakokonaisuuden hallintaa ympäristövaikutuksineen.
Hankkeen kohderyhmänä ovat kaikki maatilayritykset, jotka toimivat Hämeen, Kaakkois-Suomen, Pirkanmaan ja Uudenmaan ELY-keskuksien alueilla. Tutustu Elinvoimainen maatilatalous II hankkeeseen täällä. 

Sari Jussila
ProAgria Etelä-Suomi

+358 43 824 9088

sari.jussila@proagria.fi

Terhi Mäkilä
ProAgria Etelä-Suomi

+358 40 709 2478

terhi.makila@proagria.fi

Jenni Kivinen
ProAgria Etelä-Suomi

+358 40 516 7501

jenni.kivinen@proagria.fi

Voimaa puutarhayritysten osaamiseen Vopu

Hankkeessa parannetaan Etelä-Suomen avomaapuutarhatilojen toimintaedellytyksiä ja kannattavuutta. Hankkeen toiminta suuntautuu avomaan puutarhaviljelyosaamisen kehittämisen lisäksi jatkojalostus-, tuotteistamis- ja markkinointiosaamisen kehittämiseen. Tutustu Voimaa puutarhayritysten osaamiseen – Vopu -hankkeeseen täällä. 

Marja Kallela

ProAgria Etelä-Suomi

+358 40 513 3118

marja.kallela@proagria.fi

Luomussa vara parempi

Hankkeen tavoitteena on lisätä luomutuotantoa, luomutuotteiden jalostusta, saatavuutta ja käyttöä Hämeessä, lisätä yhteistyötä, osaamista ja kokeilukulttuuria koko ruokajärjestelmässä sekä parantaa olemassa olevien digisovellusten ja -tekniikoiden tuottaman tiedon hyödyntämistä. Tutustu Luomussa vara parempi -hankkeeseen täällä.

Outi Vahtila
Hämeen ammattikorkeakoulu

+358 500 121 261

outi.vahtila@hamk.fi

Sakari Raiskio
Luonnonvarakeskus

+358 29 532 6454

sakari.raiskio@luke.fi

Kaija Hinkkanen
ProAgria Etelä-Suomi

+358 20 747 3037

kaija.hinkkanen@proagria.fi

Heli Jurkkola
Koulutuskeskus Salpaus

+358 44 708 0975

heli.jurkkola@salpaus.fi

Hukka-hanke

Hankkeen tavoitteena on parantaa herneen, härkäpavun ja makealupiinin viljelyn kannattavuutta ja luoda toimiva tuotantoketju sekä tähdätä valkuaisomavaraisuuden kohentamiseen kaikkia osapuolia edesauttavin menetelmin. Tutustu Hukka-hankkeeseen täällä.

Heikki Jalli
Luonnonvarakeskus

+358 20 747 3037

heikki.jalli@luke.fi

Hämäläinen lähiruokadialogi – lähiruokaa kestävästi kauppaan ja kuluttajalle

Hankkeen tavoitteena on löytää käytännönläheisiä ratkaisuja lähiruuan saatavuuden parantamiseen keskittyen erityisesti lähiruokatuottaja-vähittäiskauppa-kuluttaja arvoketjun yhteistyöhön. Toimijoiden yhteistyöllä haetaan ratkaisuja paikallisten markkinoiden kehittämiseksi Kanta- ja Päijät-Hämeessä. Hankkeessa esitetään ratkaisumalleja lähiruokatuottajan ja vähittäiskaupan tilaustoimitusprosesseihin sekä havainnollistetaan tulevaisuuden ruokakuluttajien tarpeita. Tutustu hankkeeseen täällä.

Sanna Lento
Hämeen ammattikorkeakoulu

+358 40 509 6443

Sanna.Lento@hamk.fi


Lue lisää täältä:

Muut ruokasektorin hankkeet ja toimenpiteet

Muuta: 

Rekisteriseloste_Kasvua Hämeessä_uutiskirje