Yhteystiedot

Kasvua Hämeessä verkoston toimijoita: Jenni Kivinen (vas.), Kaisa Kuoppala, Päivi Rönni, Karita Toivanen, Outi Vahtila, Leena Kukkula ja Sakari Raiskio

Kanta- ja Päijät-Hämeen ruokaviesti

Ruokaviesti -hankkeen tehtävänä on edistää Kanta- ja Päijät-Hämeen ruokasektorin tunnettuutta, kehitystä sekä yhteistä tekemistä monipuolisen tiedotuksen sekä erilaisien tilaisuuksien ja tapahtumien kautta. Hankkeessa tehdään näkyväksi alueen ruokajärjestelmä, ja luodaan edellytyksiä ruokamaakuntaimagon vahvistumiselle sekä ruokamatkailun kasvulle. Hanke on osa Kestävää ruokaa ja kasvua Hämeessä -teemaohjelmaa, joka on strateginen kehittämishanke ja jota toteuttaa MTK Häme, ProAgria Etelä-Suomi, Hämeen ammattikorkeakoulu, Luonnonvarakeskus sekä Koulutuskeskus Salpaus eri kehittämishankkeiden kautta. Hankkeen kotisivut ovat www.kasvuahameessa.fi

Päivi Rönni
MTK Häme ry

+358 40 5634074

paivi.ronni@mtk.fi

Karita Toivanen, tiedottaja
MTK Häme ry

+358 40 723 8801

karita.toivanen@mtk.fi

ELINA II Elinvoimainen Maatila

Tule mukaan kehittämään omaa johtamisosaamistasi sekä maatilakokonaisuuden hallintaa ympäristövaikutuksineen. Teemapäivissä ja opintomatkoilla käsittelemme ajankohtaisia ja mielenkiintoisia aiheita. Pienryhmissä opit uutta ja kuulet muilta ryhmäläisiltä erilaisia tapoja toimia.
Hankkeen kohderyhmänä ovat kaikki maatilayritykset, jotka toimivat Hämeen, Kaakkois-Suomen, Pirkanmaan ja Uudenmaan ELY-keskuksien alueilla. Lue lisää Elinvoimainen maatilatalous II hankkesta.

Sari Jussila
ProAgria Etelä-Suomi

+358 43 824 9088

sari.jussila@proagria.fi

Terhi Mäkilä
ProAgria Etelä-Suomi

+358 40 709 2478

terhi.makila@proagria.fi

Jenni Kivinen
ProAgria Etelä-Suomi

+358 40 516 7501

jenni.kivinen@proagria.fi

Voimaa puutarhayritysten osaamiseen – Vopu

Voimaa puutarhayritysten osaamiseen VoPu -hankkeessa parannetaan Etelä-Suomen avomaapuutarhatilojen toimintaedellytyksiä ja kannattavuutta järjestämällä viljelijöille täsmäkoulutusta heidän tarpeeseensa alkutuotannon yritystoiminnan kehittämiseksi. Osaamisen vahvistaminen edistää avomaan puutarhatilojen kilpailukykyä haasteellisilla markkinoilla. Hankkeen toiminta suuntautuu avomaan puutarhaviljelyosaamisen kehittämisen lisäksi myös jatkojalostus-, tuotteistamis- ja markkinointiosaamisen kehittämiseen. Lue lisää Voimaa puutarhayritysten osaamiseen – Vopu -hankkesta.

Marja Kallela

ProAgria Etelä-Suomi

+358 40 513 3118

marja.kallela@proagria.fi

Luomussa vara parempi

Luomussa vara parempi -ruokaa ja digi hyötykäyttöön on Maaseuturahaston rahoittama hanke. Hankeen tavoitteena on lisätä luomutuotantoa, luomutuotteiden jalostusta, saatavuutta ja käyttöä Hämeessä. Lisäksi tavoitteena on lisätä yhteistyötä, osaamista ja kokeilukulttuuria koko ruokajärjestelmässä sekä parantaa olemassa olevien digisovellusten ja -tekniikoiden tuottaman tiedon hyödyntämistä. Lue lisää Luomussa vara parempi -hankkeesta.

Outi Vahtila
Hämeen Ammattikorkeakoulu

+358 500 121 261

outi.vahtila@hamk.fi

Sakari Raiskio
Luonnonvarakeskus

+358 29 532 6454

sakari.raiskio@luke.fi

Kaija Hinkkanen
ProAgria Etelä-Suomi

+358 20 747 3037

kaija.hinkkanen@proagria.fi

Heli Jurkkola
Koulutuskeskus Salpaus

+358 44 708 0975

heli.jurkkola@salpaus.fi