Tapahtumat

Meneillään olevat tapahtumat

Tulevat tapahtumat

Ruokamatkailu ja tuotteistaminen verkkovalmennus ja työpajat

Hungry for Finland (H4F) – ruokamatkailun tuotteistamishanke täydentää alueellisia ja paikallisia hankkeita valtakunnallisesti tuoden toimijoiden käyttöön yhtenäisiä työkaluja (tuotesuositukset ja päivitetty strategia) ja sparrausta. Tavoitteena on saada ruokamatkailu alueellisesti näkyvämpään rooliin niin kotimaassa kuin kv-markkinoilla ja tuottaa yhdistelmätuotteita, joissa ruoka on houkutteleva tekijä. Tule kuulemaan mitä pitää sisällään Suomen uusi ruokamatkailustrategia, miten ruokamatkailua voidaan tarinallistaa ja tuotteista oma tuotteesi osaksi Hämeen omaa ruokamatkailureittiä ja -kokemusta.

Menneet tapahtumat