Ruokaviesti -hankkeen vaikuttavuus kysely

Ruokaviesti -hankkeen tehtävänä on ollut edistää Kanta- ja Päijät-Hämeen maakuntien ruokasektorin tunnettuutta, kehitystä sekä yhteistä tekemistä monipuolisen tiedotuksen sekä erilaisten tilaisuuksien ja tapahtumien kautta. Samalla on tuotettu suuntaviivat Kanta- ja Päijät-Hämeen tulevaisuuden ruokatuotannon kasvulle ja kehittymiselle vuoteen 2030.

Hanke tunnetaan #kasvuahämeessä #tasteofhäme ja #avoimetmaatilathämeessä -brändeistään.

Tällä kyselyllä kartoitamme mielipidettänne Ruokaviesti -hankkeen toimenpiteiden tuloksellisuudesta ja vaikuttavuudesta, sekä yhteistyön koordinoinnin tarpeellisuudesta tulevaisuudessa.

Vastaa kyselyyn 3.12.2021 mennessä.

Ruokaviesti -hanke on osa Kestävää ruokaa ja kasvua Hämeessä -teemaohjelmaa, joka on strateginen kehittämishanke ja jota toteuttaa MTK Häme, ProAgria Etelä-Suomi, Hämeen ammattikorkeakoulu, Luonnonvarakeskus sekä Koulutuskeskus Salpaus eri kehittämishankkeiden kautta. Hankkeen kotisivut ovat www.kasvuahameessa.fi