Ruokamatkailu

Ruoka tärkeäksi, elämykselliseksi ja ostettavaksi osaksi Suomen ja Hämeen matkailua!

Ruokamatkailu on globaalisti yksi matkailun eniten kasvavista trendeistä. Yhä useampi matkailija hakee tietoisesti ruokaelämyksiä ja ruoan takia valitaan myös matkakohteita. Ruokamatkailijat haluavat kokea luonnon, kulttuurin ja paikallisen elämäntavan. Suomalaisessa on potentiaalia, sillä tarinat, aitous, paikallisuus ja puhtaus luovat arvoa matkailijalle. Parhaimmillaan ruokamatkailutuote on osallistamista ja tekemistä, josta matkailija oppii jotain uutta.

Suomen ensimmäisen, 1.3.2015 julkaistun ruokamatkailustrategian 2015-2020 tavoitteena on tehdä ruoasta tärkeä, elämyksellinen ja ostettava osa Suomen matkailua, parantaa alan kilpailukykyä ja lisätä toimialan ja toimijoiden yhteistyötä.

Ruokamatkailustrategia sisältää kolme teemallista painopistettä:

  • Taste of place  – alueellinen ruokakulttuuri
  • Pure pleasure – suomalainen puhdas ruoka
  • Cool and Creative – kansainvälisesti tunnustetut ruokailmiöt

Ruokamatkailustrategian toteutuksessa keskitytään kolmeen tekemiseen:

  • Kärkituotteiden luominen tuotekehityksen kautta
  • Strategisten kumppanuuksien luominen
  • Yhteisten tarinoiden luominen

Lähde: www.hungryforfinland.fi/
Lue lisää Suomen ruokamatkailun trendeistä ja toimenpiteistä täältä

Ruokamatkalla Hämeessä

Myös hämäläinen ruoka on tarkoitus brändätä ruokamatkailun avulla, sillä uskomme, että meillä on mistä ammentaa!

Mistä hämäläinen ruoka tunnetaan, mistä haluamme sen olevan tunnettu? Mitkä ovat vetovoima- ja arvotekijämme?

#hämeruoan brändin vahvistaminen on osa Kestävää ruokaa ja kasvua Hämeessä -teemaohjelman ruokastrategian kirkastamistyötä, jota tehdään Ruokaviesti -hankkeen aikana 2019-2021.

Tavoitteena on osallistaa tekemiseen osaajia yli maakunta- ja toimialarajojen, ja näin luoda yhteinen tulevaisuuskuva, jonka takana voivat seisoa kaikki. Hämeen ruokabrändin vahvistaminen edellyttää ennen kaikkea yhteisiä tekoja ja sitä tukevaa viestintää.

Merkittävässä roolissa tulee olemaan hämäläiset ruoantuottajat ja heidän tarinansa, joista kerromme myös tällä sivustolla lisää. Paikallisuus, historia, innovatiiviset ratkaisut ja tuotekehitys sekä autenttinen kulinaarinen matkailu tulevat oleman merkittävässä roolissa Hämeen ruokabrändiä kehitettäessä.

Lisäksi kokoamme tälle sivustolle kattavasti tietoa eri ruokamatkailumahdollisuuksista, -kohteista ja yhteistyökumppaneista Kanta- ja Päijät-Hämeen alueella.

Uskomme, että ruokamatkailuun kannattaa panostaa, sillä se mahdollistaa alueen autenttisuuden vaalimisen – asian, joka on myös yhä useammalle matkailijalle tärkeä ulottuvuus!

Seuraathan jo Kasvua Hämeessä Instagram -tiliä? Jaamme siellä kesän aikana kuvia aidoista hämäläisistä ruokamatkailukohteista, -tapahtumista ja -elämyksistä.
Jaa myös omat kokemuksesi: #RuokaMatkallaHämeessä ja laitetaan hyvät vinkit kesäisistä ruokamatkailukohteista kiertämään! 

Hyppää mukaan ja nauti matkasta!

Katso video Hungry for Finlandin tuottamasta Suomen ruokamatkailusta täältä