Kehittyvä, kestävä, kannattava ja kansainvälistyvä Hämeen ruokasektori

Parhaillaan valmistellaan sekä maakuntaohjelmia että alueellista maaseutusuunnitelmaa osana EU:n yhteistä maatalouspolitiikkaa. Hämeessä on vuodesta 2007 lähtien toteutettu yhdessä elintarvikeketjun toimijoiden kanssa maa- ja elintarviketalouden kehittämisohjelmaa, joka on tunnettu nimellä Kasvua Hämeessä. Se on koostunut yhteisesti asetetuista tavoitteista ja toimenpide-ehdotuksista, jotka on laadittu yleensä ohjelmakauden mittaisiksi ja joita on toteutettu erilaisilla maaseutuohjelmarahoitteisilla koulutus- ja kehittämishankkeilla.  Keskeisinä toimijoina ovat olleet MTK Häme, ProAgria Etelä-Suomi, Hämeen Ammattikorkeakoulu, Koulutuskeskus Salpaus ja Luonnonvarakeskus. Mukana ovat alusta asti olleet myös meijerit, Päijät-Hämeen viljaklusterin yritykset sekä lihateollisuus.

Kasvua Hämeessä -kehittämistoiminnassa päättynyt ohjelmakausi on jo toinen peräkkäinen seitsemänvuotiskausi. Nyt ollaan jälleen uuden ohjelmakauden kynnyksellä. Seuraava Hämeen ruokastrategia tähtää vuoteen 2030 ja sen tarkoituksena on jälleen luoda suuntaviivoja siihen, millaiseksi alaa tulisi kehittää Kanta- ja Päijät-Hämeessä.

Strategiatyö käynnistettiin viime vuoden puolella järjestämällä molemmissa maakunnissa ruokasektorin tulevaisuutta luotaavat seminaarit. Kanta-Hämeen webinaarissa paneuduttiin maakunnalliseen ruokajärjestelmän murrokseen reiluuden, uusien roolien ja erikoistumisen näkökulmasta. Päijät-Hämeen seminaarissa painopiste oli ilmastonmuutoksessa ja EU:n maatalouspolitiikan uudistuksessa. Alkuvuodesta elintarvikesektorin kehittäjät kokoontuivat erilaisissa kokoonpanoissa työpajoihin, joissa tulevia haasteita ja kehittämistarpeita koottiin yhteen. Samanaikaisesti Hämeen ELY-keskus on työstänyt alueellista maaseutusuunnitelmaa, jonka yhtenä teemana on ollut ruokasektori.

Näistä aineksista on syntynyt nyt kommenttikierrokselle lähtevä uusi Hämeen ruokastrategia. Näkökulma on laajentunut aikaisemmin vahvasta alkutuotantopainotuksesta enemmän koko ruokasektoriin. Kunnianhimoa on haluttu lisätä. Ohjelman rahoitukseen toivotaan myös monipuolisuutta. Koska ruokasektorilla on alueellamme iso aluetaloudellinen merkitys, on tärkeää, että mahdollisimman moni myös vaikuttaa strategian sisältöön ja sitä kautta kokee sen omakseen. Keskeisiä kysymyksiä ovat mm.:

  • vastaako ruokastrategia kysymykseen millaista maataloutta ja ruokatuotantoa Hämeessä harjoitetaan vuonna 2030?
  • ottaako se riittävästi huomioon toimintaympäristön muutostekijät?
  • onko visio innostava?
  • ovatko tavoitteet oikein asetettuja?
  • ovatko toimenpiteet sellaisia, että tavoitteet on mahdollista saavuttaa?
  • onnistuuko strategian toteutumisen arviointi esitellyillä mittareilla?

Kaikki palaute on tärkeää ja arvokasta. Keskeiset sidosryhmät on tarkoitus vielä erikseen haastatella. Viimeistään vuoden lopussa tai ensi vuoden alussa on aika ryhtyä strategian toteuttamiseen. Auki on mm. se, kuka ottaa jatkossa ohjelmasta koordinointivastuun. Oletko se kenties sinä? Ilmoittautua saa vaikka heti!

Tutustu Hämeen ruokastrategiaan:
Ruokastrategia_luonnos_26052021_kommenteille

 

Päivi Rönni
toiminnanjohtaja, MTK Häme ry

Kasvua Hämeessä -ohjelmapäällikkö vuosina 2007-2020

paivi.ronni@mtk.fi
twitter @prnni