Hyödyllisiä linkkejä

Olemme koonneet tälle sivulle hyödyllisiä linkkejä muihin ruoka-alan sivustoihin ja tietopaketteihin.

Sivustoja:

Aitojamakuja.fi on valtakunnallinen ruoka-alan tietolähde ja elintarvikeyritysten hakupalvelu.

Lomalaidun ry on valtakunnallinen maaseutumatkailua kehittävä yhdistys.

Hyvää Suomesta -merkki on suomalaisten pakattujen elintarvikkeiden alkuperämerkki. Se kertoo suomalaisesta raaka-aineesta ja työstä.

Luonnonvarakeskus on tutkimus- ja asiantuntijaorganisaatio, joka tekee työtä luonnonvarojen kestävän käytön ja biotalouden edistämiseksi.

Maaseutu.fi tarjoaa tietoa maaseudun kehittämis- ja rahoitusmahdollisuuksista.

Metsään.fi -palvelun kautta metsänomistajat voivat ilmoittaa mm. halukkuutensa liittää metsänsä luomunkeruualueeksi.

Pro Luomu ry edistää luomualan kehitystä ja kasvua Suomessa. Yhdistyksen noin 70 jäsenorganisaatiota edustavat koko ruokaketjua luomutuottajista elintarvikeyrityksiin ja kauppaan.

Päijät-Hämeen Viljaklusteri on alueen viljan viljelijöistä, teollisuusyrityksistä muodostettu vilja-alan yhteistyöverkosto.

Ruokatieto Yhdistys ry edistää suomalaista ruokakulttuuria viestimällä ruuasta ja ruokaketjusta sekä tekemällä tunnetuksi Hyvää Suomesta -merkkiä suomalaisen elintarvikkeen tunnuksena.

Ruokavirasto toimii ihmisten, eläinten ja kasvien terveyden hyväksi, tukee maaseudun elinvoimaisuutta ja kehittää ja ylläpitää tietojärjestelmiä.

 

Tietopaketit ja muut materiaalit:

Uusiutunut tietopaketti suomalaisista nimisuojatuotteista – elintarvikkeiden nimisuojajärjestelmä -sivu

Elintarviketurvallisuus Suomessa 2018

Hungry for Finland Suomen ruokamatkailustrategia

Kevään 2019 toimialaraportti lupaa maltillista kasvua elintarviketeollisuudelle

Hävikistä hyviksi – konsteja ammattikeittiöille ruokahävikin vähentämiseksi -opas