Mustialan luomukokeilut esillä Pellonpiennarpäivässä

Luomussa vara parempi -hankkeen pellonpiennarpäivää vietettiin aurinkoisessa säässä Mustialan opetus- ja tutkimusmaatilalla 8.8.2019. Päivässä esiteltiin luomuviljelyn koe- ja kokeilutoimintaa.
Esittelijöinä toimivat tutkimuksen, neuvonnan, koulutuksen sekä yritysten edustajat. Asiantuntijat kertoivat kokeilujen tarkoituksesta, kesän aikana tehdyistä havainnoista sekä ajankohtaisista tuotantoon liittyvistä asioista.

Luomua, ilmastoasioita, johtamista ja ruokajuttuja

Vuosi 2019 on jo hyvän matkaa käynnissä ja vauhdilla ovat käynnistyneet myös Kasvua Hämeessä -verkoston uudet hankkeet hämäläisen ruokaketjun kehittämiseksi.
MTK Häme on saanut rahoituksen Hämeen ELY-keskukselta viestintähankkeelle, joka jatkaa Kestävää ruokaa ja kasvua Hämeessä -ohjelman toteuttamista vuoden 2021 loppuun saakka. Kanta- ja Päijät-Hämeen ruokaviesti 2030 -hankkeessa painopiste on vahvasti tiedotuksessa.