Uutiset

Tule rakentamaan hämäläisen luomun toimijaverkostoa!

 

Luomussa vara parempi –hanke on vuoden alussa käynnistynyt kolmivuotinen Maaseuturahaston rahoittama yhteistyöhanke. Hankkeen aloitusseminaari järjestetään HAMK Mustialassa keskiviikkona 17.4.2019 klo 10-15. Seminaarin teemana on ”Tuplataan hämäläinen luomu”. Seminaarissa alustaa ProLuomu ry:n toiminnanjohtaja Marja-Riitta Kottila. Lisäksi kerrotaan hankkeen tavoitteista, toteutuksesta ja toimintamallista. Iltapäivällä järjestetään työpaja, jossa käynnistetään hämäläisen luomun tiekartan rakentaminen. Tiekartan tekemiseen kutsutaan tuottajien, jatkojalostajien, kaupan, ammattikeittiöiden ja kuluttajien edustajia.

Hankkeen tavoitteena on edistää luomutuotantoa, luomutuotteiden jalostusta, saatavuutta ja käyttöä Hämeessä. Hankkeessa etsitään keinoja luomuosaamisen lisäämiseen koko ruokajärjestelmässä. Hankkeen aikana rakennetaan Hämäläisen luomun tiekartta. Tiekartan lähtökohtana on valtakunnalliset luomutavoitteet ja kartan tekeminen kulkee koko hankkeen toteuttamisen ajan osana hankkeen toimintaa. Hanke jakaantuu kolmeen osa-alueeseen.

Mustialan opetus- ja tutkimusmaatila on luomun siirtymävaiheessa. Hankkeen aikana tilalla tehdään erilaisia kokeiluja ja tutkimusta luomuun liittyen. Tulevana kasvukautena Mustialan pelloilla on lukuisia koeruutuja ja käytännön kokeilija mm. laiduntamiseen, siemenseoksiin, lannoitukseen ja rikkakasveihin liittyen. Hankkeen tuloksia pääsee seuraamaan sekä verkossa että pellonpiennarpäivillä. Toiminta suunnitellaan yhteistyössä Luonnonvarakeskuksen ja ProAgria Etelä-Suomen kanssa.

Hankkeen tavoitteena on kehittää kaikille maatiloille soveltuvia neuvonnan uusia toimintamalleja, tietoa ja työkaluja tuotetaan tuotannon kehittämiseen. Näitä ovat esimerkiksi kasvustojen havainnointiin ja tulkintaan liittyvät ohjeet. Tuotannon kehittämiseen liittyvää neuvontaa annetaan uudentyyppisissä asiantuntijatiimeissä. Merkittävä rooli on uuden monimediaisen tiedon tuottamisessa, kokemusten jakamisessa sekä tuotantoa palvelevien sovellusten kehittämisessä.

Luomuruokaan liittyvässä osiossa paneudutaan luomutuotteiden toimitusketjujen kehittämiseen, luomuraaka-aineen jalostamiseen sekä erilaisten tuotteiden ja reseptien ja ruokalistojen kehittämiseen. Erityisesti paneudutaan luomulihaketjujen rakentamiseen suurten ja pienten tuottajien ja jalostajien sekä ammattikeittiöiden välille. Tästä osahankkeesta vastaa koulutuskeskus Salpaus.

Tule mukaan – ilmoittautuminen aloitusseminaarin ilmoittautuminen 15.4.2019 mennessä osoitteessa: http://bit.ly/luomutiekartta

 

Lisätietoja Outi Vahtila outi.vahtila@hamk.fi puh. 0500-121261, projektipäällikkö
Luomussa vara parempi –hanke http://bit.ly/luomuhame