Uutiset

Ruokaketju työllistää Hämeessä

Maataloudella, elintarviketeollisuudella, elintarvikkeiden kaupalla ja ravitsemistoiminnalla on iso merkitys Kanta- ja Päijät-Hämeen maakuntien työllisyyteen ja aluetalouteen. Kantahämäläisistä 16 % työllistyy ruokaketjussa ja päijäthämäläisistä 13 %. Ruokaketjun liikevaihto oli Kanta-Hämeessä 1,4 mrd ja Päijät-Hämeessä 1,5 mrd ja ruokaketju tuokin merkittävän osan alueiden rahavirroista. Luvut perustuvat vuoden 2015 tilanteeseen.

Kanta-Hämeessä elintarvikeketjun suurin liikevaihto syntyi elintarviketeollisuudessa. Yli puolet Kanta-Hämeen elintarvikeketjun rahavirroista tuli maidon- ja lihanjalostuksesta. Päijät-Hämeessä elintarvikkeiden vähittäiskaupan merkitys liikevaihtoon oli suurin. Elintarviketeollisuudesta eniten liikevaihtoa syntyi juomateollisuudessa sekä mylly- ja leipomoteollisuudessa.

Tiedot selviävät MTK Hämeen Kasvua Hämeessä- hankkeen aluetalousselvityksestä, joka on luettavissa täältä: Hämeen ruokaketjun aluetalousselvitys