Uutiset

Ruoka- ja matkailualan yrityksiä kootaan Berliinin Grüne Woche – messuille nyt!

Suomi on ensi vuonna 18.-27.1.2019 Berliinissä järjestettävän Grüne Woche (International Green Week) -messujen pääyhteistyömaa. Parhaillaan on käynnissä kansainvälistymisestä ja erityisesti Saksan markkinoista kiinnostuneiden ruoka- ja matkailualan yritysten kontaktointi. Kanta- ja Päijät-Hämeessä, Pirkanmaalla ja Keski-Suomessa on alustavasti keskusteltu siitä, että tekisimme maakunnallisesti yhteistyötä ja yritykset näkyisivät messuilla Lakeland/Western Lakeland-markkinointikonseptin alla.  Pienille mikroyrityksille maailman suurimmat ruoka-, matkailu- ja bioalan kuluttajamessut ovat suuri taloudellinen ponnistus, mutta myös hyvä kanava tehdä yritystä tunnetuksi, solmia myyntikontakteja ja toteuttaa koemarkkinointia.

Jos kansainvälistyminen, Saksan markkinat ja ISO Suomi-näkyvyys noin 400 000 messukävijän parissa kiinnostavat yritystäsi, mutta taloudellinen ja ajallinen panostus mietityttää, on osallistumiskynnystä mahdollisuus madaltaa ELY:n rahoituksen kautta yritysryhmähankkeena, joka pitäisi sisällään esimerkiksi:

  • kullekin yritykselle räätälöityä vienti- ja messutoimintaa valmentavaa koulutusta
  • yrityskohtaista markkinointimateriaalin (esitteet, flyerit, nettisivut) tuottamista englanniksi/saksaksi
  • messuosallistumisen (ml. tilavuokran ja osaston rakenteet/rakentamisen), matkat ja majoituksen
  • messuaikaisen mentorin/koordinaattorin
  • messujen jälkihoitoon liittyvää koulutusta ja ohjausta

Yritysryhmähankkeen kustannusarvio riippuu mukaan lähtevien yritysten määrästä ja tehtävistä toimenpiteistä, mutta alustavien laskelmien mukaan yrityksen maksuosuus vaihtelisi noin 2500-4800 euron välillä. Mikäli yritys on kiinnostunut messuista ja osallistuisi ilman ”yritysryhmän tukea”, kustannus/yritys olisi noin 8000 euroa.

Mikäli messut kiinnostavat ja yritysryhmähankkeessa mukanaolo kiinnostaisi, toimi nopeasti! Käytännössä ensi viikon alussa 22.5. mennessä pitää tietää kuinka monta yritystä Hämeestä olisi kiinnostuneita messuista ja sitoutuneita yritysryhmähankkeeseen. Jos Hämeestä ei yrityksiä löydy riittävästi, on yritysryhmähanke mahdollista toteuttaa myös yhteistyössä pirkanmaalaisten ja/tai keski-suomalaisten yritysten kanssa.

MTK_IGW2019_info_maakunta_yritys_sidosryhmät_19042018_pdf (MTK:n messuinfo pdf:nä)

Yhteydenotot ja lisätietoja:

ProAgria Etelä-Suomi, Satu Nurmi, puh. 0400 995 585

Hämeen Ammattikorkeakoulu, Sanna Lento, puh. 040 509 6443

MTK Häme, Päivi Rönni, puh. 040 5634 074