Uutiset

Lähiruokatoiminnan ydin on luottamus

Lähiruoan suosio on vakiintumassa trendistä pysyväksi ilmiöksi. Kuluttajat haluavat tietää, missä heidän ruokansa kasvaa ja kuka sen kasvattaa. Heille on tärkeä kohdata lähiruokatuottajat, ja he ovat valmiita maksamaan lähellä tuotetusta ruoasta oikeudenmukaisen korvauksen tuottajalle.

Lähiruoan ydin on se, että asiakas tuntee tuottajan sekä tuotteen ja tuotantotavan taustat. Luottamus perustuu asiakkaan omiin kokemuksiin ja uskoon, ettei yrityksillä ole halua menettää tätä luottamusta. Luottamus rakentuu jaetuista arvoista, koetusta hyödystä ja vuorovaikutuksesta. Luottamuksen tunne lisää uskollisuutta ja vähentää epävarmuutta tuotetta tai palvelua kohtaan.

Näitä ja muita tuloksia lähiruokayritysten ja -verkostojen sosiaalisen pääoman merkityksestä selviää juuri ilmestyneessä verkko-oppaassa Mikä lähiruoassa koukuttaa? Opas löytyy sivulta www.lähiruokakoukuttaa.fi. Opas perustuu yritysten kertomuksiin sekä heidän asiakkaidensa kanssa käytyihin avoimiin verkkokeskusteluihin.