Uutiset

Hyvinvoiva Maatila 2020 – Varhaisen välittämisen verkosto koolla Hämeenlinnassa

Hyvinvoiva maatila 2020-työpajassa etsittiin ratkaisuja viljelijöiden hyvinvoinnin parantamiseksi varhaisen välittämisen verkoston voimin. Tilaisuudessa Välitä viljelijästä-projektin Hämeen työntekijä Hannele Liimatta kertoi mahdollisuudestaan auttaa hämäläisiä viljelijöitä vuodelle 2017 myönnetyn projektirahan turvin. 

 

Sukupolvenvaihdokset ja investoinnit kriittisiä vaiheita

Maatilayrityksissä on useimmiten vahvat juuret ja tiloilla on takana useiden sukupolvien tekemä työ. Juuret ovat maatilojen voimavara, mutta muutostilanteissa, niistä voi aiheutua myös kitkaa niin viljelijäperheen sisällä kuin vanhemman ja nuoremman sukupolven välillä. -Avoin keskustelu siitä mitä eri osapuolet haluavat, sekä realistinen taloussuunnittelu ovat kaiken A ja O onnistuneen spv:n ja investoinnin läpiviemiseksi, tilaisuudessa todettiin. -Käytännön työssä olen huomannut, että muutoksiin kypsyminen kestää kuukausia, jopa vuodenkin, pohti Varavoimaa farmarille-hankkeen vetäjä Riitta Seppälä MTK Satakunnasta.

Miten jaksat?

Varhaisen välittämisen verkostolla tarkoitetaan kaikkia niitä tahoja, jotka ovat yrittäjien kanssa tekemisissä, eli lomitusta, pankkeja, tuottajajärjestöä, autokuskeja, eläinlääkäreitä, tarkastajia, työterveyshoitajia, mela-asiamiehiä jne. Heikkoja signaaleja jaksamisen ongelmista on näkyvissä useimmiten jo hyvin varhaisessa vaiheessa. Kaikki ketkä kohtaavat yrittäjiä voivat kysyä ”Miten jaksat? ” Tilaisuudessa korostettiin monessa puheenvuorossa sitä, että vaikeuksia ei ole syytä hävetä, olivatpa ne sitten taloudellisia tai henkisiä. Tärkeintä on kertoa tilanteesta realistisesti yhteistyökumppaneille, jolloin ratkaisuja voidaan etsiä yhdessä.

Apua vaikeuksiin

Tuottajahintojen laskun myötä maatilojen taloudelliset vaikeudet ovat lisääntyneet ja rahavaikeudet pistävät myös henkisen jaksamisen koville. Hämeessä Mela on palkannut projektityöntekijä Hannele Liimatan Välitä viljelijästä-projektiin. Hannelen tehtäviin kuuluu varhaisen välittämisen verkoston toiminnan vahvistaminen sekä vaikeuksiin joutuneiden viljelijöiden auttaminen. Hannele auttaa löytämään oikeat palvelut ja hänen kauttaan voi saada myös ostopalvelusitoumuksen sosiaali- ja terveysalan palveluihin sekä talouden ja juridiikan asiantuntijapalveluihin. Kuka tahansa voi uupuneen tai talousvaikeuksissa olevan viljelijän kohdatessa kertoa Välitä viljelijästä- projektista ja  antaa projekti-/hanketyöntekijän yhteystiedot Hämeessä Hannele Liimatta tai kysyä, voiko työntekijä olla yhteydessä ao. henkilöön. Hannelen yhteystiedot sp: hannele.liimatta@mela.fi  ja puh. 050 331 8521. Muiden alueiden yhteystiedot  löytyvät Melan nettisivuilta Välitä viljelijästä – teeman alta.

Katso videolta Hannelen esittely aiheesta.

Päivän alustukset:

Pirjo Saari Mela Viljelijöiden hyvinvointi – missä mennään?

Hannele Liimatta, Mela  Välitä viljelijästä-projektityöntekijä

Osmo Piekkari ProAgria Etelä-Suomi,  muistiinpanoja Osmon esityksestä, tehnyt Riitta Lehtinen

On lupa pyytää apua

Yrittäjien kynnys ilmoittautua heikoksi on korkea ja arki tiloilla on koventunut.  Tilajoukko on kahtiajakautunut: on niitä joilla menee taloudellisesti hyvin ja toisaalta on niitä joilla menee huonosti.  Jaksamisessa on ongelmia liian pitkien työpäivien vuoksi.

Maitosektori on kriisiytynyt hinnan laskun seurauksena. Kasvitilojen kannattavuus on pitkään ollut heikko ja niillä pohditaan jatkamisen mielekkyyttä.  

Eri tahojen yhteistyötä tarvitaan lisää ja viljelijää ei saisi jättää yksin erilaisten ongelmien kanssa.  Ongelmien ratkaiseminen vaatii usein pitkäjänteistä työtä.

Riitta Kaikkonen Nordea

Riitta Seppälä Varavoimaa Farmarille-hanke MTK Satakunta

Kommenttipuheenvuorot:

Mirja Heikkinen Tuottajain Maito muistiinpanoja Mirjan kommenttipuheenvuorosta tehnyt Riitta Lehtinen

Maitotiloilla menossa raju rakennemuutos, joka jatkuu. Myös maidon laatu ja määrä ovat tunnuslukuja, joista näkee miten tiloilla menee.  Maitoauton kuljettajat käyvät tiloilla joka toinen päivä. Ääritapauksissa tehdään yhteistyötä eläinlääkärien kanssa. Osaamisen lisääminen yrittäjäkoulutuksen kautta. 

Elisa Uusi-Heikkilä Atria

Helena Ilmonen, tukihenkilö Maaseudun tukihenkilöverkko muistiinpanoja Helenan kommenttipuheenvuorosta tehnyt Riitta Lehtinen

Ihmisen ääni pitäisi saada paremmin kuuluviin. Koko yhteiskunta heijastuu tiloille ja kaikki me tarvitsemme toisiamme. Kipupisteitä ovat esimerkiksi sukupolvenvaihdokset.  Tukihenkilö kulkee mukana psyykkisessä prosessissa ja antaa tilaa toiselle ihmiselle ja hänen asioilleen. 

Iltapäivän työskentelyssä

.

Seuraava verkoston tapaaminen järjestetään syksyllä 2017.