Tapahtumat

30.11.2016 klo 8.30-16.30

30.11. Sora- ja kallioalueiden hyötykäyttö – Lammi

Osoite: Myllyn kuppi & kakku, Hämeenlinna, Lammi

Aika: Keskiviikko 30.11.2016

Paikka: Myllyn kuppi ja kakku, Syrjäntaustantie 8, LAMMI

Kohderyhmä: Viljelijät, sora- ja kallioalueiden omistajat, koneurakoitsijat,maanrakennus- ja sora-alan yrittäjät Kanta- ja Päijät-Hämeessä

Tavoite: Tehdä tunnetuksi, jakaa tietoa ja käyttäjäkokemuksia sora- ja kallioalueiden taloudellisen hyödyntämisen mahdollisuuksista ja

vaihtoehdoista sekä ottoalueiden jälkikäytön ansaintalogiikka- ja yrittäjyysratkaisuista

Hinta: Tilaisuus maksuton, kahvit ja lounas omakustanteiset

Ohjelma

8.30 – 9.00 Kahvit, omakustanteiset

9.00 – 9.15 Avaus / Vajaakäyttöiset maatilakiinteistöt tuottamaan, Kehitysjohtaja Harto Ylitalo, AF-Innova

9.15 – 10.00 Mitkä asiat vaikuttavat sora- ja kallioalueeni kaupalliseen kiinnostavuuteen ? -Sora-ja kiviainesten hyödyntämisen erilaiset arviointi-, määritys- ja etenemisvaihtoehdot,

Kallioalueet -ja kalliokiviaineksen määrä, laatu ja arvo, Tj. Juhani Aamurusko, Stenex Oy

Sora-alueen kiviaineksen määrä, laatu ja arvo,Toimialajohtaja Jari Mustonen, Tähtiranta Infra Oy

10.00 -10.50 Maa-ainesoton luvitus

Otto- ja mahdollinen jälkikäyttösuunnitelma ja lupaprosessi, Pohjavesiasiantuntija, DI Tuomo Korhonen, ELY-keskus Häme

11.00 – 11.30 Kiviainesmarkkinat ja kiviainestoimialan kehitystrendit

Otto-oikeussopimus sora- ja kallioalueen hyödyntämisvaihtoehtona, Myyntipäällikkö Juha Ajanko, Destia Oy

11.30 – 12.30 Lounas, omakustanteinen

 

Ottoalueiden jälkikäyttötarpeita ja ratkaisuja

12.30 – 12.45 Kalliolouhosalueen jälkikäyttö ja vuokraus sora-ja kalliokiviaineksen välivarasto- ja kuormausalueeksi, Juha Ajanko, Destia

  • Sijaintivaatimukset, vuokrakäytännöt ja urakointimahdollisuudet

12.45– 13.00 Kalliolouhosalueen jälkikäyttö ja vuokraus bioenergian, välivarasto/terminaalialueeksi, Suomen Metsäkeskus

13.00- 13.15 Kalliolouhos-alueen jälkikäyttö maanparannusaineiden välivarastoksi – käyttämättömät lietesäiliöt biolannoitteiden

välivarastona, Sami Mattila, Soilfood Oy

13.15 – 13.45 Soranottoalueen jälkikäyttömuotona moderni loma-asuntoalue, Yrittäjä Fredrik Karlsson, Oy Merenge Ab

  • suunnittelu- ja toteutusprosessin kuvaus, omistajan näkökulma ja kokemukset

13.45 – 14.00 Kommenttipuheenvuoro ottoalueiden jälkikäytön lupa-ja kaavoitusasioista, Ympäristöpäällikkö Heikki Tamminen, Janakkalan kunta

14.00 – 14.15 Jälkikäyttökohteiden ansaintamallien käyttökorvausten ja, hintatason määräytymisperusteet, Harto Ylitalo, AF-Innova

14.15-14.45 Kahvit / Omakustanteiset

14.45 Lähtö jälkikäyttökohteeseen omilla ja kimppakyydeillä

15.30 – 16.30 Tutustuminen jälkikäyttökohteeseen

Tervetuloa !

Lisätiedot: Harto Ylitalo, p. 044 5885781, sp. harto.ylitalo@af-innova.fi

Ilmoittautumiset: 28.11.2016 mennessä sähköisesti:

https://www.lyyti.in/Sora_ja_kallioalueiden_hyotykayttotilaisuus_0554

 

Myllyn kuppi & kakku, Hämeenlinna, Lammi