Tapahtumat

31.10.2018 - 18.01.2019 klo

31.10-18.1 Ojaisännöinti-koulutus

Ojaisännöinti -koulutus

Valtaojilla on ratkaiseva merkitys peltojen ja metsien kasvulle. Ojat ovat olemassa, mutta ne vaativat kunnostusta ja ylläpitoa. Aikaisemmin valtio on huolehtinut asiasta, mutta nyt tehtävä on maanomistajien vastuulla. Vain harvoilla on kokemusta ojien kunnossapitohankkeen läpiviemisestä. Samoin uuttakin osaamista tarvitaan ojituksen kustannusten hallintaan ja sekä niiden jakamiseen osakkaiden kesken. On olemassa tarve uusille asiantuntijoille, ojaisännöitsijöille; tai laajemminkin vesitalousisännöitsijöille huomioiden kosteikot ja muut vesirakenteet.

Seinäjoen koulutuskuntayhtymä SEDU, Hämeen ammattikorkeakoulu sekä Etelä-Pohjanmaan ja Varsinais-Suomen ELY-keskukset järjestävät maa- ja metsätalousministeriön rahoituksella syksyllä 2018 alkavan vesitalousisännöitsijä koulutuksen. Koulutuksen perusidea on auttaa viemään läpi esimerkiksi valtaojan kunnostushanke: mm. suunnitelman hankkiminen, urakoiden kilpailuttaminen, mahdolliset luvat, työn valvonta ja kustannusten jako osakkaiden kesken.

Koulutus koostuu kolmesta 3 päivän lähiopetusjaksosta ja kolmesta tehtäväosiosta. Kurssin päätyttyä on lopputentti. Vesitalousisännöintikoulutuksen voi liittää osaksi Maaseudun vesitalouden erikoisammattitutkintoa.

AIKATAULU

1. jakso 31.10-2.11.2018 Ilmajoki, päivät 1-3
– kuivatuksen merkitys
– peruskuivatus- ja vesistöhankkeet
– luonnonmukainen peruskuivatus
– ojituksen säädöspohja
– mitoituksen perusteet
– vesiensuojelurakenteet

2. jakso 28.11.-30.11.2018 Mustiala, päivät 4-6
– metsäojitushankkeen eteneminen
– ojitushankkeen rahaliikenne
– kokousten vetäminen
– tukien hakeminen
– ojitusisännöinnin ansaintalogiikka

3. jakso 16.1.-18.1.2019 Ilmajoki, päivät 7-9
– tarjouspyyntö
– urakoitsijan valinta, urakkaohjelma
– työnaikainen suunnittelu
– rumpuluettelo ym. työlistat
– ojituksen kunnossapito
– lopputentti

Lähijaksot 1. ja 3. järjestetään SEDU:n tiloissa Ilmajoella ja keskimmäinen jakso on HAMK:issa
Mustialassa. Molemmissa on mahdollisuus majoitukseen ja ruokailuun.

Kurssille otetaan 25 henkeä. Ilmoittaudu: www.sedu.fi/ojaisannointi
Koulutuksen laajuus on 40 osp.

Kurssin hinta 150 euroa. Lisäksi matka-, ruokailu ja majoituskustannukset.

Lisätiedot:

SEDU: Heikki Koskimies 040 830 2388,
etunimi.sukunimi(at)sedu.fi

ja yhteistyökumppanit:

HAMK: Henrik Lindberg 050 574 5380 ja
Minna Palos 040 567 7627,
etunimi.sukunimi(at)hamk.fi

V-S ELY: Anni Karhunen 029 502 2878,
etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi

E-P ELY: Outi Leppiniemi 029 502 8016,
outi.leppiniemi(at)ely-keskus.fi