Tapahtumat

29.05.2018 klo 10.00-14.00

29.5 Ympäristöhankkeiden kokoontumisajot

Osoite: Päivölän opisto, Severi-Sali

Pirkanmaan, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen vesistöihin tavalla tai toisella liittyvien hankkeiden tapaaminen

Tiistaina 29.5.2018 kello 10-14

Päivölän opisto, Severi-Sali, Päivöläntie 52, 37770 Tarttila (Valkekoski)

 

Hämeen ja Pirkanmaan ELY-keskukset ja Vanajavesikeskus toivottavat alueillaan toimivat hankkeet tervetulleiksi esittelemään työtänsä ja tavoitteitansa. Jos hankkeesi tavoitteet tukevat viisasta vesienhoitoa laajasti ymmärrettynä, olet kohderyhmää. Tullaan tutuiksi, katsotaan tulevaisuuteen ja mietitään yhteisiä polkuja!

Kokoontumiajaoissa ei pönötetä paikoillaan vaan liikutaan puheenjohtajan opastamana kokoustilassa teemasta toiseen.

Etukäteisvalmistautuminen:

 • Tee ja tulosta hankkeestasi A3-kokoinen posteri
 • Varaudu esittelemään hankettasi noin 3 minuutin ajan sullisena esityksenä ilman AV-leitteita posterisi avulla
 • Mieti mihin alla olevista ryhmistä hankkeesi teemaltaan/tavoitteeltaan parhaiten sopisi
 • Mieti valmiiksi kysymyksiä hankerahoittajille koskien myös tulevaa EU-ohjelmakautta

Ilmoittautuminen ja lisätietoa:

Viimeistään perjantaina 18.5.2018 kello 12.00 mennessä osoitteella heini-marja.hulkko@ely-keskus.fi

 

Ohjelma:

9.30 Aamukahvi ja sämpylä

 • Postereiden esillepano

10.00 Tilaisuuden avaus

10.10 Jakautuminen ryhmiin hankkeiden teeman mukaan

10.15 Hankkeisiin tutustuminen (Suulliset esitykset)

 • Ryhmä 1 Maatalous ja vedet
 • Ryhmä 2 Metsätalous, turvetuotanto ja vedet
 • Keskustelu ja yhteenveto

11.05

 • Ryhmä 3 Muut valuma-aluehankkeet ja vesistökunnostus (hulevedet, padot, kalat, jätevedet, haitalliset aineet jne.)
 • Ryhmä 4 Vesistömatkailu, virkistyskäyttö, verkostojen kehittäminen ja muu kuin ryhmien 1-3 biotalous
 • Keskustelu ja yhteenveto

11.55 Lounastauko ja verkostoitumista

 • Mahdollisuus syödä omakustanteinen lämmin lounas Päivölän ruokalassa (etukäteisilmoittautuneille) tai syödä järjestäjien tarjoamia hedelmiä

12.40 Hankkeisiin tutustuminen (suulliset esitykset), jatkuu

 • Ryhmä 5 Luonto, maisema, kulttuuriympäristö, harvinaiset tai haitalliset lajit, investoinnit jne.
 • Keskustelu ja yhteenveto

13.05 Rahoittajien puheenvuorot ja kysymykset rahoittajille

13.25 Tutustuminen kiinnostavimpiin postereihin ja vapaata ideakehittelyä

13.40 päivän yhteenveto ja uusien ajatusten kiteytys

 • pj. ja osallistujat

14.00 Hyvää kotimatkaa

 

 

Päivölän opisto, Severi-Sali