Tapahtumat

21.11.2018 klo 9.45-13.00

21.11 Parannusta peltomaan kasvukuntoon – vesistökin hyötyy! Hollola

Osoite: Hollolan kunnantalon valtuustosali

Parannusta peltomaan kasvukuntoon – vesistökin hyötyy

Hollolan kunnantalon valtuustosalissa (Virastotie 3, Hollola)

Kuvaus

Tule päivittämään tietosi ajankohtaisista, peltomaan kasvukuntoa parantavista mahdollisuuksista. Maanviljelyn ja vesienhoidon yhteisenä haasteena on maa-aineksen sekä ravinteiden huuhtoutuminen pelloilta, viljelykasvien ulottuvilta vesistöihin. Hyvä peltomaan rakenne pidättää ravinteita kasvien saatavilla ja kestää paremmin myös voimakkaampia kuivuus- ja sadejaksoja. Seminaarissa pureudutaan käytännönläheisin esimerkein keinoihin, joilla peltomaan eroosiota ja ravinnehuuhtoumia voidaan vähentää. Tilaisuudessa pääset esittämään kysymyksesi suoraan alan asiantuntijoille. Osallistuminen on maksutonta.

Tilaisuuden ohjelma (pdf)

Ilmoittautumisia pyydetään 15.11. mennessä osoitteessa:

https://link.webropolsurveys.com/EP/8C0AF04040433FB2

Seminaari on suunnattu maanviljelijöille.

Ohjelma:

9.45 Kahvit

10.00 Johdatus päivän aiheeseen Jyrki Näsi, MTK Häme

10.15 Maan rakenteen vaikutus eroosioon, Janne Heikkinen, VILKKU Plus -hanke
Eroosion mukana pellolta poistuu kiintoainesta ja siihen pidättyneitä ravinteita. Viljavan pinta maan menettäminen eroosiossa aiheuttaa viljelyksille tappiota. Tappioita voidaan vähentää viljelytoimin, joissa mahdollistetaan kestävien murujen synty pintamaasta aina syvempiin maakerroksiin asti. Asiaa murujen synnystä, rengaspaineista ja jankkuroinnista.

11.00 Tauko

11.10 Soilfoodin kierrätyspohjaiset maanparannusratkaisut Tiiti Kämäri/Ossi Kinnunen, Soilfood
Miten peltomaan kasvukuntoa parannetaan ja pidetään yllä maanparannusaineita käyttämällä? Esityksessä kerrotaan kierrätyspohjaisten maanparannusaineiden käytön vaikutuksista maan orgaaniseen ainekseen, biologiseen aktiivisuuteen, rakenteeseen, vedenpidätyskykyyn ja ravinnetilaan.

11.35 Rakennekalkki – ratkaisu savimaiden rakenneongelmiin, Kjell Weppling, Nordkalk
Millainen tuote on rakennekalkki ja miten se vaikuttaa peltomaassa välittömästi tai pitkällä aikavälillä? Esityksessä selvitetään miten, missä ja milloin rakennekalkitus tulisi toteuttaa.

12.00 Kasvipeitteisyys – käytännön toteutusvaihtoehdot, Sari Hiltunen, ProAgria Etelä-Suomi
Kasvipeitteisyyden merkitys ja toteuttaminen nyt ja tulevaisuudessa; aito kasvipeite, muokkaus sekä kerääjäkasvit.

12.30 Keskustelua

Tilaisuuden järjestää Hämeen ELY-keskus ja MTK Häme, mukana Vilkku Plus-hanke, Soilfood, Nordkalk sekä ProAgria Etelä-Suomi .

 

Marja Kosme, Hämeen ELY-keskus, marja.kosme(at)ely-keskus.fi

Hollolan kunnantalon valtuustosali