Tapahtumat

20.09.2018 klo 16:45-19:30

20.9. Metsätalous ja vesistöt -miniseminaari

Osoite: Wanha Viljamakasiini, Mustiala

Metsät ovat arvokas luonnonvaramme. Ihmiselle metsillä on monta tärkeää roolia esimerkiksi puuntuotannon ja virkistäytymisen lähteinä sekä ilmakehän ja maaperän olosuhteiden säätelijöinä. Puuntuotannossa metsämaan hyvät kasvuolosuhteet ovat keskeisessä asemassa ja niitä voidaan muokata suotuisammiksi mm. metsäojituksin. Metsänkasvatustoimenpiteet vaikuttavat myös vesistöjen tilaan lisäämällä vesistöihin kertyvää kiintoaine- ja ravinnekuormaa. Seminaarissa pureudutaan metsätalouden vesiensuojelun teemaan käytännönläheisin esimerkein ja tilaisuudessa pääset esittämään kysymyksesi suoraan alan asiantuntijoille.

Metsätalous ja vesistöt -miniseminaari
Aika: 20.9.2018 klo 16:45-19:30
Paikka: Wanha Viljamakasiini, Renkituvantie 10, 31310 (Mustiala) Tammela

Kohderyhmät: Maanomistajat, metsätalouden harjoittajat, vesistöjen virkistyskäyttäjät, vesienhoidon tahot ja muut asiasta kiinnostuneet.

IlmoittautuminenIlmoittautuminen 17.9. mennessä. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu, joten ilmoita samalla mahdolliset erikoisruokavaliot. Tilaisuus on maksuton.

Ohjelma:
16.45     Kahvit
17.15      Tervetuloa (Lauri Laaksonen, MHY Kanta-Häme)
17.20     Metsätalouden ojitukset. (Juha Simola, Mustialan yhteismetsät)
– Puheenvuorossa käydään läpi metsäojitusten taustoja. Miksi ojittaminen on tarpeen ja millaisia toimenpiteitä toteutetaan?
17.40     Käsitys ojituksen vesistökuormituksesta on muuttunut – miksi ja miten paljon? (Mika Nieminen, Luke)
– Luonnonvarakeskuksessa ja Suomen ympäristökeskuksessa tehty tutkimus on osoittanut, että ojitus kuormittaa vesistöjä selvästi enemmän ja kauemmin kuin on aiemmin ajateltu. Eri tutkimusorganisaatioiden vesistötutkijoista koostettu työryhmä selvittää parhaillaan ojituksen vesistövaikutusten suuruutta ja kestoa. Alustuksessa esitetään ennakkoarvioita siitä, miten paljon ja kuinka kauan ojitus voi kuormittaa vesistöjä.
18.00     Metsätalouden luonnonhoitohankkeet kestävän metsätalouden määräaikaisen lain rahoituksena. (Olli Lukanniemi Metsäkeskus)
Puheenvuorossa esitellään metsätalouden luonnonhoitohankkeissa toteutettuja vesiensuojelun toimenpiteitä. Lisäksi käydään läpi näihin liittyviä kriteerejä sekä rahoitusmahdollisuuksia.
18.20     Tauko
18.30     Ojitusten suunnittelu ja ojitushankkeen läpivienti – kokonaisuus hallintaan (Lauri Laaksonen, MHY Kanta-Häme)
– Maankuivatuksen ja vesiensuojelun kannalta ojitushanke on tärkeää hahmottaa laajana kokonaisuutena. Hankkeen merkitys ulottuu lähes aina useampien metsätilojen alueelle, ja yhteishanke onkin paras ja joskus jopa ainoa mahdollisuus kannattavaan suometsien hoitoon. Suunnittelun ja toteutuksen apuvälineiksi on kehitetty mm. vapaasti käytettäviä paikkatietoaineistoja joita hyödyntämällä vesiensuojelua voidaan edelleen tehostaa.
18.50     Soiden ennallistamisen kaksi puolta: hyvät ja huonot vaikutukset vesien laatuun (Teijo Heinänen, Metsähallitus)
– Soiden ennallistamisesta tulee omat päästönsä vuosiksi, mutta pitkässä juoksussa ne myös hillitsevät vesistöihin päätyvää kuormitusta. Aihetta käsitellään Liesjärven kansallispuiston ja Torronsuon esimerkkitapausten kautta.
19.10     Keskustelua
19.30     Tilaisuus päättyy

Linkki tilaisuuden ohjelmaan (pdf)

70
Marja Kosme, Hämeen ELY-keskus, marja.kosme(at)ely-keskus.fi