Tapahtumat

13.11.2018 klo 9.45-13.30

13.11 Parannusta peltomaan kasvukuntoon – vesistökin hyötyy, Tammela

Osoite: Valkeaniemen Pirtti

Parannusta peltomaan kasvukuntoon – vesistökin hyötyy

Tiistaina 13.11.2018 Tammelassa Valkeanimen pirtillä (Valkeaniementie 1, Tammela)

Kuvaus

Tule päivittämään tietosi ajankohtaisista, peltomaan kasvukuntoa parantavista mahdollisuuksista. Maanviljelyn ja vesienhoidon yhteisenä haasteena on maa-aineksen sekä ravinteiden huuhtoutuminen pelloilta, viljelykasvien ulottuvilta vesistöihin. Hyvä peltomaan rakenne pidättää ravinteita kasvien saatavilla ja kestää paremmin myös voimakkaampia kuivuus- ja sadejaksoja. Seminaarissa pureudutaan käytännönläheisin esimerkein keinoihin, joilla peltomaan eroosiota ja ravinnehuuhtoumia voidaan vähentää. Tilaisuudessa pääset esittämään kysymyksesi suoraan alan asiantuntijoille.

Ilmoittautumisia pyydetään 7.11. mennessä osoitteessa: https://link.webropolsurveys.com/EP/E8317CAB9DDE55FE

Seminaari on suunnattu maanviljelijöille.

Ohjelma

9.45               Kahvit

10.00             Johdatus päivän aiheeseen, Kari Aikio, MTK Häme

10.15             Maan rakenteen vaikutus eroosioon, Janne Heikkinen, VILKKU Plus -hanke

Eroosion mukana pellolta poistuu kiintoainesta ja siihen pidättyneitä ravinteita. Viljavan pinta  maan menettäminen eroosiossa aiheuttaa viljelyksille tappiota. Tappioita voidaan vähentää viljelytoimin, joissa mahdollistetaan kestävien murujen synty pintamaasta aina syvempiin maakerroksiin asti. Asiaa murujen synnystä, rengaspaineista ja jankkuroinnista.

11.00             Tauko

11.10             Soilfoodin kierrätyspohjaiset maanparannusratkaisut Tiiti Kämäri/Ossi Kinnunen, Soilfood

Miten peltomaan kasvukuntoa parannetaan ja pidetään yllä maanparannusaineita käyttämällä? Esityksessä kerrotaan kierrätyspohjaisten maanparannusaineiden käytön vaikutuksista maan orgaaniseen ainekseen, biologiseen aktiivisuuteen, rakenteeseen, vedenpidätyskykyyn ja ravinnetilaan.

11.35             Peltojen kipsikäsittely maatalouden vesiensuojelussa Eliisa Punttila, Helsingin yliopisto

Soveltuuko peltojen kipsikäsittely laajamittaiseen käyttöön maatalouden fosforikuormituksen vähentämiseksi? Esitys käsittelee tätä kysymystä SAVE-hankkeessa kerättyjen käytännön kokemusten ja saatujen tulosten kautta.

12.00             Tauko

12.10             Rakennekalkki – ratkaisu savimaiden rakenneongelmiin, Kjell Weppling, Nordkalk

Millainen tuote on rakennekalkki ja miten se vaikuttaa peltomaassa välittömästi tai pitkällä aikavälillä? Esityksessä selvitetään miten, missä ja milloin rakennekalkitus tulisi toteuttaa.

12.35             KOTOMA – maatalouden vesiensuojelutoimenpiteiden kohdentaminen (Pekka Parkkila, Varsinais-Suomen ELY-keskus)

KOTOMA- hankkeessa on tuotettu toimintamalli maatalouden vesiensuojelutoimenpiteiden kohdentamiseksi alueille, joissa niistä on eniten hyötyä. Toimintamalliin kuuluvan paikka tietoanalyysin perustana on RUSLE2015-eroosiomalli, joka osoittaa millä alueilla syntyy eniten sateen aiheuttamaa eroosiota. Paikkatietoanalyysin tuloksena on sovellus, josta viljelijä pystyy tarkastamaan myös kasvulohkokohtaisesti lohkolle suositeltavat toimenpiteet. Alustuksessa opastetaan, kuinka KOTOMA- hankkeessa syntyneitä kartta-aineistoja voidaan hyödyntää ja kehittää.

13.05             Keskustelua

Tilaisuuden järjestää Hämeen ELY-keskus ja MTK Häme, mukana Vilkku Plus-hanke, Soilfood, SAVE-hanke, Nordkalk sekä Varsinais-Suomen ELY-keskus. Osallistuminen on maksutonta.

 

Marja Kosme, Hämeen ELY-keskus, marja.kosme(at)ely-keskus.fi

 

Valkeaniemen Pirtti