Ruokastrategia

Kestävää ruokaa ja kasvua Hämeessä – teemaohjelman ruokastrategia vuosille 2015-2020

kasvua-hameessa-teemaohjelma2015-2020

kasvua-hameessa-teemaohjelma2015-2020_lyhyesti

 • Kestävää ruokaa ja kasvua Hämeessä teemaohjelma on strateginen kehittämisohjelma, jonka tarkoituksena on parantaa hämäläisen maa- ja elintarviketalouden yritysten kilpailukykyä vastuullisesti.
 • Strategia on luotu yhdessä hämäläisen ruokaketjun toimijoiden kanssa ja tavoitteet on määritetty yhteistyössä alan viljelijöiden, elintarvikeyrittäjien, teollisuuden, kehittäjien sekä viranomaisten kanssa.
 • Ohjelmaa toteuttavat MTK Häme, ProAgria Etelä-Suomi, Hämeen ammattikorkeakoulu, Luonnonvarakeskus sekä Koulutuskeskus Salpaus eri kehittämishankkeiden kautta.

Teemaohjelman visio

”Hämeen ruokatuotanto on kilpailukykyistä, kiinnostavaa ja hyödyntää vastuullisesti alueen resursseja ja luo alueelle hyvinvointia. Asiakas tuntee ja arvostaa Hämeessä tuotettua ruokaa.”

Kehittämistavoitteet

 • Hämäläisen alkutuotannon kilpailukyky paranee
 • Hämäläisen ruokaketjun toimijoiden osaaminen ja yhteistyö lisääntyvät ja tiedonvälitys toimijoiden välillä paranee
 • Hämäläinen ruuantuotanto on kestävää ja sen asema maakunnassa vahvistuu
swot-1
Hämeen ruokaketjusta talvella 2016 yhdessä ruokaketjun eri toimijoiden kanssa laadittu SWOT-analyysi.

Ruuantuotanto tuo maakuntaan rahaa ja työpaikkoja

ruokaketjun-liikevaihto

Hämäläinen ruuantuotanto on monipuolista

 

tuotantosuunnat1
Hämäläisten maatilojen jakautuminen eri tuotantosuuntiin vuonna 2015.

viljelykasviealatha1lihantuotannonkehitys maitotuotos

rahavirtatuotantosuunnittain1
Maidontuotannolla oli Hämeessä suurimmat myyntitulot 2015.

Kasvua Hämeessä – ohjelmaa toteuttaa vuosina 2015-2018 seuraavat hankkeet

 • Kestävää ruokaa ja kasvua Hämeessä, MTK Häme
 • ELINA – Elinvoimainen maatilatalous Hämeessä, ProAgria Etelä-Suomi
 • VoPu – Voimaa puutarhayritysten osaamiseen, ProAgria Etelä-Suomi
 • InnoRuoka – Innovoinnilla ja kokeilutoiminnalla kestävää ruokaa ja kasvua Hämeessä, Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK), Luonnonvarakeskus (Luke), Koulutuskeskus Salpaus
 • Tiedokas – Tiedolla ja osaamisella kasvuun – elintarvikealan yhteistyöhanke, HAMK