Hämäläiset elintarvikeyritykset

Hämäläinen elintarviketalous faktoina

Hämeessä on monipuolista elintarviketuotantoa

Kanta- ja Päijät-Hämeen maakunnat sijoittuvat keskeiselle paikalle pääkaupunkiseudun vaikutuspiiriin ja sieltä pohjoiseen suuntautuvien liikenneväylien varrelle. Maakuntien sijainti, monipuolinen elintarviketeollisuus ja vahva alan osaamiskeskittymä luovat hyvät puitteet elintarvikealan yritystoimintaan.

Kanta- ja Päijät-Hämeen maakunnissa on yhteensä noin 200 elintarvikeyritystä, joista lähes 90 % on pieniä alle 20 henkeä työllistäviä yrityksiä. Isoimmat toimialat elintarvikeyritysten määrillä mitattuina ovat leipomotoiminta, vihannesten, marjojen ja hedelmien jalostus sekä teurastus ja lihanjalostus.

Elintarvike- ja juoma-alan yritykset työllistivät Kanta-Hämeessä vuonna 2011 1969 henkilöä ja alan liikevaihto oli noin 837 miljoonaa euroa. Vastaavasti Päijät-Hämeessä luvut olivat 1550 henkilöä ja liikevaihto noin 525 miljoonaa euroa. Suurimmat työllistäjät Kanta-Hämeessä ovat maidon- ja lihanjalostus. Päijät-Hämeessä suurin työllistäjä on leipomotuotteiden valmistus.

Maatalouden ja elintarviketeollisuuden vaikutus Kanta-Hämeessä

Maatalouden ja elintarviketeollisuuden vaikutus Kanta-Hämeen BKT:hen on lähes 900 miljoonaa euroa eli reilu 16 %. Alojen vaikutus työllisyyteen on maakunassa yli 8200 henkilötyövuotta.

Maatalouden ja elintarviketeollisuuden vaikutukset Kanta-Hämeessä

Lähde: Viitaharju, Määttä, Hakala, Törmä: Työtä ja hyvinvointia! Lähiruoan käytön aluetaloudelliset vaikutukset Suomen maakunnissa. 2014. Helsingin Yliopisto, Ruralia-instituutti

Maatalouden ja elintarviketeollisuuden vaikutus Päijät-Hämeessä

Päijät-Hämeessä maatalous ja elintarviketeollisuus kerryttävät BKT:tä yli 960 miljoonaa euroa, prosentteina reilu 15 %. Työllisuusvaikutus on 7000 henkilötyövuotta.

Maatalouden ja elintarviketalouden vaikutus Päijät-Hämeessä

Lähde: Viitaharju, Määttä, Hakala, Törmä: Työtä ja hyvinvointia! Lähiruoan käytön aluetaloudelliset vaikutukset Suomen maakunnissa. 2014. Helsingin Yliopisto, Ruralia-instituutti