Elinvoimainen maatilatalous Hämeessä - ELINA

Elinvoimainen maatilatalous -hankkeessa kehitetään maatilojen toimintaedellytyksiä ja kannattavuutta järjestämällä viljelijöille tapahtumia, koulutusta ja valmennusta. Hankkeessa järjestettävä koulutus on ammatillista täydennyskoulutusta. Osaamisen vahvistaminen edistää maatilojen toimintaedellytyksiä nopeasti muuttuvilla markkinoilla. Hankkeen toiminta liittyy maatilojen investointien ja sukupolvenvaihdosten tukemiseen, tilojen kannattavuuden ja kilpailukyvyn parantamiseen sekä tuotantoedellytysten vahvistamiseen maito- ja kasvinviljelytiloilla. Omat osionsa on kasvintuotantoon, jonka hankevetäjänä toimii Terhi Mäkilä, sekä maidontuotantoon, jonka hankevetäjänä toimii Sari Jussila. Rahoittajat: alueellisesti Hämeen ELY-keskus, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Pirkanmaan ELY-keskus ja Uudenmaan ELY-keskus Toteuttaja: ProAgria Etelä-Suomi ry Hankkeen kesto: 1.11.2015 - 31.12.2017

2019

2018

2017

2016